Teisipäev, 21. jaanuar 2014

Kes vastutab, kui õigeksmõistev kohtuotsus tuleb teha seetõttu, et kriminaalasja eeluurimisel rakendatakse jälitustegevuses ebaseaduslikke meetmeid?

Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 13.01.2014.a otsusest 3-1-1-129-13: “3.1: Jälitustegevuse ajal nägi KrMS § 120 ette, et politseiagent on ametnik, kes kogub kriminaalmenetluses tõendeid muudetud identiteeti kasutades ja et politseiagendil on kõik uurimisasutuse ametniku kohustused niivõrd, kuivõrd see ei too kaasa muudetud identiteedi paljastamist. Tulenevalt avaliku teenistuse seaduse § 14 lg-st 1 ning politsei ja piirivalve seaduse § 1 lg-st 6 ning §-st 38 saanuks politseiagendina tegutseda üksnes Eesti Vabariigi kodanik. 
Ja 6.1: On kahtlus, et ringkonnakohtule esitatud jälitustoimik erineb maakohtu poolt kontrollitud ja A.Suklese kaitsjatele tutvustatud jälitustoimikust. Kaitseõigust riivab oluliselt see, kui prokurör täiendab ringkonnakohtu menetluses jälitustoimikut tõenditega, millega kaitsjatel ei ole võimalik tutvuda ja mis ei olnud kättesaadavad ka maakohtule. Käesoleval juhul alustati kriminaalmenetlust raske isikuvastase kuriteo tunnustel selleks, et rakendada erinevaid jälitustoiminguid (näiteks kuriteo matkimist politseiagendi poolt), mille abil provotseerida A.Suklest võimaliku kuriteo toimepanemisele.”

Taustast: 2010.a augustis osutas läbirääkimisfirma Lost24 OÜ (tänane FindMe OÜ) MaxKinnisvara OÜ-le läbirääkimisteenust eesmärgiga leida lahendus MaxKinnisvara (mille üks seotud isikutest oli Andrus Sukles) ja Saarte Investeering OÜ (seotud isik Tullio Liblik) vahelisele vaidlusele. Samuti osalesid Lost24 läbirääkijad hilisemal A.Suklese kohtuprotsessil prokuratuuri poolt väljakutsutud tunnistajatena.
Vaidlusalune elamurajoon Sauga vallas Pärnumaal.

“Kogu selle protsessi taustal, alates A.Suklese vahistamisest 26.08.2010.a, on korduvalt räägitud, nagu kogu orkester puhuks pilli ühe saarlase kirjutatud noodi järgi. Eks asjaosalistest igaüks ise teab, kas kellegi peas müts põleb, kuid selles juhtumis poolte vahel läbirääkimisi pidanuna pean oluliseks tuua välja mõned asjaolud,” kommenteeris kohtuotsust FindMe OÜ eradetektiiv Aare Rüütel.

Tähelepanu väärib A.Rüütli sõnul järgmine:
Uurimisasutuste ametnikud eksivad jälitusmenetluses. Jälitustegevuse alustamiseks, sealhulgas politseiagendi rakendamiseks jälitustoimingus, on seaduse järgi vaja eeluurimiskohtuniku luba – selle asemel alustatakse jälitustoiminguid 16.08.2010.a Põhja Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Ainar Koik’i loal ning politseiagenti rakendatakse Riigiprokuratuuri loal.

Uurimisasutuste ametnikud eksivad jälitusmenetluses teist korda. Politseiagendina sai vastavalt KrMS-le kuni 31.12.2012.a tegutseda üksnes ametnikust Eesti Vabariigi kodanik, antud juhul saanuks politseiagendina tegutseda uurimisasutusena tõendeid kogunud Politsei-ja Piirivalveameti politseiametnik – selle asemel kasutatakse politseiagendina eesti keelt mitteoskavat ja eesti kodakondsuseta Läti õiguskaitseasutuse töötajat A. Siljavinsit, kes legendi järgi pidi esinema arvatava tellimusmõrva täideviijana.

Kannatanut ehk tellimusmõrva ohvrit ei kaitsta. Tunnistajakaitse seaduse tähenduses kvalifitseerub kaitstavaks isik, kes on kriminaalmenetluses kannatanu ja kelle suhtes on olemas reaalne õigusvastaste mõjutuste alla sattumise oht või kui kuriteos kahtlustatav või süüdistatav võib tema suhtes jätkuvalt toime panna isikuvastaseid kuritegusid (TuKS §5 (lg2) p.3) – Hiinast vahetult tagasijõudnud T.Liblik saabub (ja lahkub) 30.08.2010.a BNS-i Toompuiestee kontorisse pressikonverentsi andma välisel vaatlusel palgamõrva ohvrile ebaharilikul viisil – tema kaaskonda kuulub ainult üks naisterahvas, endise siseministeeriumi tausta ning toonaste politseiaparaadi kõrgete kontaktidega T.Libliku pressiesindajana tegutsev Ilona Leib.


“Siin on oluline juurde selgitada, et kuigi A.Sukles viibis viiendat päeva T.Libliku pressikonverentsi päeval vahi all, ei olnud mitte kuidagi turvaline välistada võimalust, et MaxKinnisvara’ga seotud olnud ülejäänud isikud ei olnud võinud anda paralleelselt politseiagendile sarnast tellimust veel kellelegi kolmandale tundmatule täideviijale. Samuti oli selleks hetkeks kõigil uurimise osalistel teada, et MaxKinnisvara huvides töötas samaaegselt läbirääkimisfirmale Lost24 veel vähemalt kaks eraisikust teenuseosutajat, mis selgelt iseloomustas antud hetkel MaxKinnisvara tegutsemismustrit. Lisaks, omades kolmeaastast IBA ihukaitsekoolituste ning kaheaastast praktilise ihukaitsetöö kogemust välisriikides, saan öelda, et tellimusmõrva ohuga arvestava inimese käitumisprofiil erineb oluliselt T.Libliku tolle perioodi käitumisest.” lisas Aare Rüütel.

Kokkuvõtteks: “Vaadates kõigi antud asjaga seotud uurimisasutuste ametnike tööstaaze, võib neid kindlalt nimetada oma ala spetsialistideks. Kolm aastat ja viis kuud riigiasutuste poolt kulutatud ressurssi ning Riigikohtu kriminaalkolleegium kinnitab, et puudub isik, keda A.Sukles süüdistuse kohaselt T.Libliku tapmisele kallutas ning kellele ettemaksuna 1000 eurot andis – seega puudub A.Suklese tegevuses kuriteokoosseis. Riigikohtu kriminaalkolleegium jätab Tallinna Ringkonnakohtu 18.06.2013.a otsuse 1-11-12591 A.Suklese õigeksmõistmises muutmata ja prokuröri ning kaitsjate kassatsioonid rahuldamata,” lisas Rüütel kokkuvõtteks.

Jälitustegevuse seaduse § 1331 (lg1ja2) loetleb karistuseks ebaseadusliku tahtliku jälitustegevuse eest isiku või isikute grupi poolt, kellel ei olnud õigust jälitustegevuseks ja kelle tegevuses esinevad jälitustegevuse seaduse § 12 1. või 2. lõikes loetletud jälituse erandtoimingu tunnused rahatrahvi, aresti või vabadusekaotuse kuni kolme (lg1) või kuni viie (lg2) aastani.

Avalik küsimus: Kes ja kuidas aga hüvitab menetlusosalistele tekitatud vaimse ning varalise kahju, kui uurimisasutuste spetsialistide suutlikkus oma tööd teha lõpeb Riigikohtu kriminaalkolleegiumi sellise otsusega?

Siin on mõtlemisainet, sest ka järgmisel korral tuleb uurimisasutusel lähtuda kriminaalmenetluse alustamisel KrMS §-s 6 sätestatust, mis nõuab, et kriminaalmenetluse alustamise otsustamisel tuleb lähtuda in dubio pro duriore põhimõttest, tõlgendades iga kuriteokahtluse kriminaalmenetluse alustamise kasuks (Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 21.09.2009.a otsus kriminaalasjas nr. 3-1-1-60-09, p.9), seda enam tõsise isikuvastase kuriteo toimepanemise kahtluse korral.

Loe lisaks:

Esmaspäev, 27. mai 2013

FOTO: Lasnamäel jäi kadunuks 57-aastane Irina

Põhja prefektuur palub abi 57-aastase Irina Korolko leidmisel. Naine lahkus oma kodust Lasnamäel 18. mail ega ole tänaseni naasnud.

Irina on kõhna kehaehitusega ning ligi 165 cm pikk. Tal on hallikad keskmise pikkusega juuksed.

Viimati oli tal seljas musta värvi keskmise pikkusega jope, tumeroheline kootud kampsun, jalas tumesinised teksapüksid ja heledad jalatsid.

Politsei palub kõigil, kes teavad naise võimalikku asukohta, anda sellest teada telefonidel 6124836, 6124810 või 110.
Allikas: Delfi 

Kolmapäev, 15. mai 2013

Health care in danger: The human cost

When armed violence breaks out, hospitals, ambulances, the sick and wounded must be protected from attack, as must health workers as they deal with the skyrocketing needs around them. Unfortunately, the health system itself is often the first casualty of war and armed violence.

Through the voices of doctors, nurses, ambulance drivers and patients, our new film shows the human cost of violence against health personnel and the facilities where they work.

WARNING: this film contains scenes that some viewers may find disturbing.


From: International Committee of the Red Cross.

Teisipäev, 14. mai 2013

Feds seize AP phone records for criminal probe

AP CEO Gary Pruitt sent a letter of protest to Attorney General 
Eric Holder, pictured here.(Photo: Alex Wong, Getty Images)

The U.S. Justice Department has seized without notice comprehensive phone records for reporters and editors at the Associated Press, prompting the news agency to protest Monday directly to U.S. Attorney General Eric Holder.

"I am writing to object in the strongest possible terms to a massive and unprecedented intrusion by the Department of Justice into the newsgathering activities of The Associated Press," wrote AP CEO Gary Pruitt, in a letter to Holder that was posted on AP's website.

The Justice Department didn't explain why the records were subpoenaed, saying only in a statement that they were needed for investigation of an unspecified criminal matter. The statement said media organizations are notified in advance of such subpoenas "unless doing so would pose a substantial threat to the integrity of the investigation."

The phone records date to April and May of 2012. The AP reported that they may have been collected for an investigation of a leak to the AP of information used in a May 7, 2012, story about a foiled terror plot, including details of a CIA operation in Yemen. CIA Director John Brennan has said previously that he was questioned by the FBI about whether he was the AP's source for the story, which he denies.

The AP was told of the Justice Department's seizure of phone records on May 10 in a letter to its lawyers from the office of U.S. Attorney Ronald Machen in Washington, D.C. According to Pruitt's letter, the records involve more than 20 phone lines, including AP's general phone number in New York City and numbers in bureaus in New York City; Washington, D.C. (including the House of Representatives); and Hartford, Conn. More than 100 journalists work in the offices, according to the AP.

"DOJ has interpreted its powers broadly enough to grab phone records of media organizations without giving notices," says David Cross, lawyer at Crowell & Moring, who has specialized in electronic discovery law. "It certainly creates questions about the First Amendment. For 20 phone lines, that's a whole lot of information DOJ is sitting on beyond the target of the investigation."

The home-phone and cellphone records of several AP journalists were also seized, Pruitt wrote.

"These records potentially reveal communications with confidential sources, ... provide a road map to AP's newsgathering operations, and disclose information about AP's activities and operations that the government has no conceivable right to know," wrote Pruitt.

The actions of the DOJ "shock the American conscience and violate the critical freedom of the press protected by the US Constitution and the Bill of Rights. Americans demand a full accounting," said Caroline Little, CEO of Newspaper Association of America.

The DOJ statement said, "We take seriously our obligations to follow all applicable laws, federal regulations, and Department of Justice policies when issuing subpoenas for phone records of media organizations. Those regulations require us to make every reasonable effort to obtain information through alternative means ..."

But Pruitt wrote that DOJ's failure to narrow the scope of its subpoenas "to matters actually relevant to an ongoing investigation" is troubling. "The regulations require that, in all cases and without exception, a subpoena for a reporter's telephone toll records must be 'as narrowly drawn as possible.' This plainly did not happen."

Allikas: Usa Today

Pühapäev, 12. mai 2013

8.05.2013 vabastati soomlastest kaasad pantvangist.

Siepatut suomalaiset Leila ja Atte Kaleva.

Jeemeni pealinnas Sanaas 21.12.2012 Tahriri väljakul keset päeva pantvangistatud ning Reutersi andmetel 08.05.2013 õhtul vabastatud soomlastest kaasade Atte ja Leila Kaleva lugu on äratanud Soome meediaväljaande Yle Uutiset sõnul üsna mitmeid küsimusi.

Allikas:http://yle.fi/uutiset/terrorismia_tutkiva_yliluutnantti_ja_upseerikoulutettu_oljypomo_vapautettiin_jemenista_-_mita_pitaisi_ajatella/6635214

Soome kaitsejõudude teatel oli puhkusel olev vanemleitnant Atte Kaleva Jeemenis isiklikel eesmärkidel ja tema sealviibimisel polnud midagi pistmist tema tööga. Kaleva ise on öelnud, et ta oli Jeemenis õppimas araabia keelt ja kogumas materjali terrorismiga seotud väitekirja uurimistööks. Tema naine, kes töötab naftakompaniis Neste Oil juhtival kohal ja on varem samuti töötanud kaitseväes, saabus oma abikaasale külla...

Kas kriisipiirkondades toime pandud välismaalaste pantvangistamised võivad olla juhuslikku laadi? Kui juhuslik oli kirjeldatud taustaga soome kodanike röövimine välismaalastele suhteliselt turvalise pealinna Sanaa keskel, on kindlasti teada neile kahele endile – millist informatsiooni nad enne juhtunut enda kohta välja jagasid ning kui suureks nad endaga kauplemise hinna sellega kujundasid. Teadaolevalt kujuneb igast pantvangist väärtus, millega saab nende omanik kaubelda oma eesmärkide saavutamise nimel. On tavaline, et pantvange ostetakse üle ning nende vabastamise hind on ainult üks osa (ja ei pruugi olla sugugi mitte kõige olulisem)tehingutest, mida nendega tehakse või nende abil algatatakse. Kui ka Atte Kaleva eesmärk tegeleda kuumas piirkonnas uurimistööga terrorismiga seotud väitekirja koostamiseks kandis endas soovi muuta maailm paremaks paigaks, siis küsimuse, mille puudutamist soomlased nüüd tagasihoidlikult on alustanud (ning millest eestlased Liibanoni juhtumil sujuvalt mööda vangerdasid), küsib FindMe otse – kas asetades ennast positsiooni, kus sind võidakse muuta (ja antud juhul muudetigi) peenrahaks tehingutes, mille ärahoidmist sa püüad takistada, talitasid vastutustundlikult ning milline on kriisipiirkondades toimetavate võõramaalaste endi isiklik moraalne vastutus ennast kellegi malelauale vabatahtlikult etturiks asetades? Vastutus nii kriisipiirkondades elavate inimeste kui oma riigi ees? Muidugi on kõik teisiti, kui kellelegi tundub, et tegemist võis olla täieliku ebaõnnega keset päeva pealinnas jalutades ning röövlitega, kellel sellel päeval polnud muud midagi teha, kui võtta möödasõidul kaasa mõned välismaalased…
Täna teab maailm avalikult ühte osa sellest tehingust – on säästetud kolm elu – kahe soomlase ja ühe austerlase oma…

/Aare Rüütel, FindMe/

Laupäev, 11. mai 2013


In today's Daily Brief: Ali Haider, the son of Pakistan's former Prime Minister Yousuf Raza Gilani and a candidate for the Pakistan Peoples' Party, was kidnapped in the central city of Multan by gunmen during an election rally ahead of Sunday's vote.

Read the rest of the Daily Brief here: http://on.cfr.org/10Is3kc

Photo credit: Akram Shahid/Courtesy Reuters

Neljapäev, 9. mai 2013

Lost City found in Kalahari Desert ?


Jaimy Visser had this to say about the discovery;

I’ve found hundreds of circular ruins worldwide while working on my Esthar Project, but usually in terrains that we wouldn’t even be thinking of settling in nowadays. These spirals are incredibly large, and since it’s been an important symbol for so many cultures throughout history, I don’t think we should rule out the possibility they’re old – very old.

http://www.exposingthetruth.co/lost-city-found-in-kalahari-desert/

Kolmapäev, 8. mai 2013


"Every day, collection systems at the National Security Agency intercept and store 1.7 billion e-mails, phone calls and other types of communications."...

Loe lähemalt: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/may/04/telephone-calls-recorded-fbi-boston
...tasub meeles pidada ning aeg-ajalt meelde tuletada...

FindMe on nüüdsest registreeritud rahvusvahelise eradetektiivide foorumi kasutajaks!


Dear friends!
Investigation agency FindMe is a registered user at international forum private detectives since 02 may 2013
Alates 02. maist 2013 on juurdlusbüroo FindMe registreeritud rahvusvahelise eradetektiivide foorumi kasutajaks.
http://www.forum.detective-agency.info/en/index.php

Laupäev, 27. aprill 2013

The Missing Security Tapes For The World Trade Center


The Missing Security Tapes For The World Trade CenterYes, hijacked airplanes struck the towers. But bringing down the Towers to secure War with Iraq required some extra umph.

We must end the wars in Iraq and Afghanistan.
I only hope it isn’t too late already.

Source:
Susan Lindauer covered Libya at the United Nations as a U.S. Asset from 1995 to 2003, and started talks for the Lockerbie Trial. She is the author of Extreme Prejudice: The Terrifying Story of the Patriot Act and the Cover Ups of 9/11 and Iraq.

Read More: http://truththeory.com/2012/01/21/2637/

Reede, 26. aprill 2013

Tallinnas lõppes rahvusvaheline küberkaitseõppus

Tallinnas lõppes rahvusvaheline küberkaitseõppus.
foto: NATO küberkaitsekoostöö keskus

Eile õhtul lõppes NATO küberkaitsekoostöö keskuse poolt korraldatud küberkaitseõppus Locked Shields, mille võitjaks tunnistati NATO meeskond. Kaks päeva väldanud õppuse eesmärgiks oli panna proovile IT spetsialistide oskusi ning harjutada riikidevahelist koostööd.

«On hea meel näha, et kaitsemeeskonnad on selleaastaseks õppuseks väga tõsiselt valmistunud, sest vastastel tuli teha tublisti tööd, et raskustaset kõrgel hoida,» sõnas harjutuse valge meeskonna juht ja RIA peadirektor Jaan Priisalu. «See on näitab, et meeskonnad võtavad harjutust väga tõsiselt ning et varasematel õppustel kogetu on olnud kasulik ja õpitut suudetakse kasutusele võtta.»

«Õppus on võrreldes 2008. aastaga, kui toimus meie esimene selline harjutus, märgatavalt edasi arenenud ning meeskondade järjest kõrgem tase näitab, et õppused täidavad oma eesmärki,» märkis NATO küberkaitsekoostöö keskuse direktor kolonel Artur Suzik. «Ma olen täiesti veendunud, et õppuse edukus on tugevalt seotud meie heade koostööpartneritega, kelleta seda üritust ei toimuks. Ma siiralt loodan, et 2014. aasta õppus toob meid kõikide nendega uuesti kokku.»

Tunnustamaks Jaan Priisalu, kes on nii NATO küberkaitsekoostöö keskuse õppustesse kui ka muudesse tegevustesse alates 2008. aastast märkimisväärselt panustanud, anti õppuse viimasel päeval talle üle NATO küberkaitsekoostöö keskuse auliikme nimetus.

Auliikme nimetusega pärjatakse keskuse koostööpartnereid nii akadeemikute kui praktikute hulgast, kellega keskusel on pikaajaline viljakas koostöö.

Küberõppuse korraldas NATO küberkaitsekoostöö keskus koos Soome kaitseväe, Eesti kaitseväe, Kaitseliidu küberkaitseüksuse ja Riigi Infosüsteemide Ametiga. Tehnilist tuge pakkusid Cisco, Clarified Networks, Clarified Security ja Bytelife.

Õppusel osales kümme meeskonda Eestist, Soomest, Leedust, Saksamaalt, Hollandist, Itaaliast, Poolast, Hispaaniast, Slovakkiast ja NATOst. Harjutust koordineeriti NATO küberkaitsekoostöö keskusest.

2008. aastal asutatud NATO küberkaitsekoostöö keskus on Tallinnas asuv rahvusvaheline sõjaline organisatsioon, mille missiooniks on parendada NATO liikmesriikide ja keskuse partnerite suutlikkust, koostööd ja infovahetust küberkaitse valdkonnas.

Allikas: e24

Reede, 22. märts 2013

Narvalased pole politsei tööga rahul: Varvara mõrvar jääbki karistuseta?


Aasta tagasi Narvas tapetud üheksa aastase Varvara mõrvar kõnnib vaatamata politsei pingutustele endiselt vabaduses. Kohalikud elanikud pole politsei tööga rahul. Nad on kuriteo lahendamise suhtes skeptilised ja usuvad, et süüdlane jääbki karistuseta.
Narva väikese tüdruku Varvara mõrvamisest on möödunud juba aasta,
 aga kurjategijat ei ole suudetud tabada. (TV3 Seitsmesed uudised)

Näib, et koht Narva jäähalli taga, kust kurjategija väikese ohvri surnukeha leiti, on jäänud unustusehõlma. Kui alguses oli see paik üle kuhjatud lillede ja mänguasjadega, on nüüd see paik tagasihoidlik.

Narvalased rääkisid TV3 "Seitsmestele uudistele", et nad tunnevad oma laste pärast hirmu. "Sellest on hirmus rääkida, aga oma kümneaastase tütre pärast ma kardan," rääkis narvalanna.

"Aasta on piisav aeg, et teha mingeid järeldusi," räägib narvalane Anton. "Aga kõige hirmsam on see, et süüdlast pole tabatud ja see kõik võib iga hetk korduda."

Narvalased pole politsei tööga rahul ning leitakse, et politsei ei pinguta piisavalt.

Narvalanna Oksana rääkis, et kuritöö lahendamata jätmine süvendab hirmu tuleviku suhtes ning kaitsetusetunnet.

"Mulle tundub, et kurjategijat ei tabata iial ja seda ei arva üksnes mina, vaid kõik linnaelanikud," avaldas arvamust Katerina. "Möödunud on terve aasta, on tehtud vähe tööd."


Prokuratuur kinnitab, et Varvara mõrvari leidmine on endiselt nende esmane prioriteet. "Uurimine ei ole rahunenud," kinnitas Viru ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Anneli Pärt. "Võib-olla tõesti tundub kõrvaltvaatajatele, et uurimistöö toimub vähemintensiivselt kui aasta tagasi, aga samas töö jätkub ja jätkub väga plaanipäraselt, väga põhjalikult."

Uurijatel on olemas kurjategija DNA-proov, kuid seni pole leitud üles inimest, kellele see kuulub. Praeguseks on võtnud politsei DNA-proovi rohkem kui 500 inimeselt.

"Meil on, mida võrrelda, ja me otsime," ütles Pärt, kelle sõnul DNA-ekspertiisid jätkuvad.

Varvara juhtum on paisunud 12 toimiku paksuseks.

Vanemprokurör Pärt ütleb, et ei oska prognoosida, kaua juhtumi lahendamine aega võtab, sest iga hetk võib tuua infokillu, mis võib uurimist edasi aidata lahenduseni.

Allikas: Õhtuleht

Kolmapäev, 13. märts 2013

Inimkaubanduse ohvrite kaitset ja abi suurendav eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise


13. märts 2013 / Kaisa Lutter

Täna läbis Riigikogus esimese lugemise eelnõu, mis suurendab inimkaubanduse ohvrite õiguste kaitset ja kirjeldab ära teenused, mis peavad olema tagatud ohvrite kuriteost taastumise lihtsustamiseks.

Justiitsminister Hanno Pevkuri sõnul parandab eelnõu inimkaubanduse ohvriks langenute õiguste kaitset, suurendab tuge kriminaalmenetluses osalemisel ning täpsustab taastumiseks vajalike teenuste kättesaadavust. „Hetkel kehtiva seaduse kohaselt on vastavad teenused kättesaadavad näiteks ainult neile kuriteo ohvriks langenutele, kelle puhul on kriminaalmenetlust juba alustatud, kuid eelnõu kohaselt muudetakse ohvriabiteenused inimesele kättesaadavaks juba kuriteoteate saabumisest alates. Ohvri õiguste kaitse osas aga näiteks laieneb riigi osutatava tasuta õigusabi saamine kriminaalmenetluses ka nendele inimkaubanduse ohvritele, kes ei ole Eesti või mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,“ lausus justiitsminister.

Eelnõu on valminud kolme ministeeriumi koostöös, kaasates inimkaubanduse ohvrite kaitse tõhustamisesse lisaks justiitsministeeriumile ka sotsiaalministeeriumi ning siseministeeriumi. Eelnõu lähtekohaks on võetud arusaam, et inimkaubanduse ohvrite õiguste kaitse peab olema tagatud nii enne kriminaalmenetlust, selle ajal, kui ka menetluse järgselt.

Inimkaubanduse ohvrite põhivajaduste tagamiseks on eelnõu ära kirjeldanud teenused, mis tuleb tagada tema paremaks kohanemiseks. Sellisteks teenusteks on edaspidi näiteks psühholoogilise nõustamise võimaldamine, turvalise majutuse pakkumine koos toitlustuse, riietuse ning muu vajalikuga, aga ka tõlketeenuse ning muu ohvri füüsiliseks ja psühhosotsiaalseks taastumiseks vajalikuga.

Alaealiste osas näeb eelnõu ette, et saatjata alaealisele on teenuste osutamine tagatud tsentraliseeritud korras ehk kõik teenused on saadavad ühest kohast, olenemata sellest, kas abi vajav inimene on inimkaubanduse ohver, varjupaigataotleja või ebaseaduslikult riigis viibiv välismaalane.

2012. aastal registreeriti Eestis 32 inimkaubanduse kuritegu, millest 6 puhul oli tegemist prostitutsiooniga tegelevate naiste kinnipidamisega ja nende suhtes vägivalla kasutamisega, 3 puhul Eesti riigipiiril tabatud ebaseaduslike isikute smugeldamisega ja seeläbi inimkaubanduse toetamise juhtumitega. Kupeldamise juhtumeid oli kokku 9 ning prostitutsioonile kaasaaitamise juhtumeid registreeriti 2012. aastal 8. Nendest 6 juhtumi puhul oli tegemist alaealiste prostitutsioonile kallutamisega.

Teisipäev, 12. märts 2013

Kaks kuud kadunud olnud kodutu Sergei Tjagovski leiti üles


Kadunud Sergei TjagovskiFoto: Politsei
Põhja prefektuur palus inimeste kaasabi 50-aastase kodutu Sergei Tjagovski asukoha kindlakstegemisel, otsingud olid edukad ja praeguseks on mees leitud ning temaga on kõik korras.

Meest nähti viimati 18. jaanuari hilisõhtul Tallinnas Randla bussipeatuse juures ja tänaseni oli tema asukoht teadmata.

Politsei teatel on alalise elukohata Sergei umbes 180 cm pikk, kõhna kehaehituse ning küürus kehahoiakuga. Tal on hallid lühikesed juuksed, hall habe ning hallid vuntsid.
Allikas: Delfi